Civilingenjör

Civilingenjör

En ingenjör>> kan arbeta inom många olika områden. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på om man arbetar inom privat eller offentlig sektor, stort eller litet företag. Ingenjören ser tydliga resultat av sitt arbete, det kan vara allt från ett hus, eller ett nytt sätt att kommunicera. I den här texten finns en kortare presentation över olika inriktningarna med vägledning till en mer detaljerad beskrivning för varje område.

En ingenjör utvecklar produkter och processer. Vanliga frågor en ingenjör utreder för att få svar på kan vara; hur får vi en bra ventilation i huset vi bygger eller hur ska vi bygga för att den här brokonstruktionen ska vara riktigt säker? Att arbeta med teknisk konstruktion kan innebära olika moment beroende på var du arbetar.

Att arbeta med utredningar och göra analyser är vanliga uppgifter. Du kan arbeta som doktorand, lärare och forskare vid högskolor och institutioner för forskning men också vid större statliga verk som exempelvis Trafikverket.

Inom den privata sektorn är industriföretag och konsulter vanliga arbetsgivare. Du kan också arbeta som konsult eller vara egen företagare.

I kommunal tjänst arbetar ingenjören med tekniska uppgifter inom exempelvis energiverk eller vatten- och avloppsverk då arbetsuppgifterna utgörs av teknisk konstruktion, planering, ledning och administration. Teknisk konstruktion och analyser är också vanliga arbetsuppgifter.

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>

Utbildning

En civilingenjör kan välja mellan ett stort antal teknikområden. Antingen väljer du en inriktning redan från början alternativt kan du välja en ”öppen ingång” vilket betyder att du läser samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter och efter ett år väljer inriktning.

Alla civilingenjörsutbildningar är minst fem år och högskoleingenjörsutbildningarna är minst tre år långa. Och här>>> kan du se en kort videofilm (längd 1 min 31 sek) där det förklaras vad skillnader mellan Högskoleingenjör och Civilingenjör är.

Framtidsutsikter

För nyutexaminerade råder idag balans på arbetsmarknaden, det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb. Arbetsmarknaden för ingenjörer varierar dock beroende på inriktning.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.