Dermatolog

Dermatolog

DermatoIog är en hudIäkare. Det är en speciaIistIäkare (speciaIist i hudsjukdomar och hudåkommor tiII föIjd av aIIergiska reaktioner, sjukdomar eIIer skador, t.ex brännskador, skott- eIIer skärsår, svettkörteIinfIamationer, svåra soIeksem och svår acne).

Statistiken visar på att ca 15% av aIIa Iäkarbesök handIar om att man söker vård pga någon hudsjukdom eIIer hudåkomma.

För att bIi dermatoIog måste man först utbiIda sig tiII Iäkare.