Djursjukskötare

Djursjukskötare

En legitimerad djursjukskötare arbetar med sjukvård och omvårdnad av både sällskapsdjur och hästar. I arbetet ingår bland annat att assistera veterinären vid undersökningar, behandlingar och operationer. Till stora delar liknar djursjukskötarens arbetsuppgifter de uppgifter som en sjuksköterska har. Vanligast är att arbeta på ett djursjukhus eller en djurklinik, men anställning hos ensamarbetande veterinärer förekommer också.

Djursjukskötare arbetar självständigt med de arbetsuppgifter inom djursjukvård som inte utförs av veterinären. Djursjukskötare assisterar veterinären vid undersökningar, behandlingar och operationer. På en vårdavdelning ger man de sjuka djuren den omvårdnad och behandling de har behov av, modern djursjukvård är idag relativt tekniskt avancerad.

Kontakterna med djurägarna är omfattande, att ge information om förebyggande friskvårdsbehandling, hälsoråd samt svara på allmänna frågor är en viktig del av jobbet. Djursjukskötare kan också arbeta i receptionen med telefonrådgivning samt tidsbokning.

Exempelvis kan men arbeta som "hästsjukskötare" på ett djursjukhus. I arbetsuppgifterna ingår det i så fall att mocka, att ge hästarna medicin och mat samt bistå veterinären vid behandlingar och sköta kontakt med hästägarna.

Utbildning

Utbildningen till djursjukskötare är tre år lång och har namnet Djursjukskötare – kandidatprogrammet. Utbildningen ges av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och leder till kandidatexamen i huvudämnet djuromvårdnad.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15.
Mer om behörighet för utbildningen till djursjukskötare kan du läsa här.

Riksdagen har bestämt att en lag ska skydda yrkestiteln djursjukskötare. För att bli legitimerad djursjukskötare krävs examen i djuromvårdnad från tre års högskoleutbildning.

Framtidsutsikter

Enligt branschorganisationen Svenska djursjukhusföreningen är det brist på utbildade djursjukvårdare. Varje år utbildas 40 djursjukvårdare. Enligt föreningen är det för lite då behovet av vård för sällskapsdjur och hästar ökar. Djursjukhusföreningen bedömer att det finns goda möjligheter till arbete för utbildade djursjukvårdare.

För mer information se Jordbruksverkets hemsida >> och www.naturvetarna.se