Elkrafttekniker

Elkrafttekniker

Att arbeta som elkrafttekniker ger dig möjlighet att vara med i förnyelsen och ombyggnaden av våra befintliga elnät. Det finns ett stort behov av nya tekniska lösningar som smarta nät, nätkoder och mikroproduktion, för att möta de växande kraven. Stora projekt är på gång vilket kräver fler tekniker med rätt kompetens.

Som elkrafttekniker kan du arbeta som elkrafttekniker hos elkraftsbolag, elnätsbolag och på industrier verksamma inom elkraft. Du kan också arbeta som konstruktör, service- och underhållstekniker, projektör, planerare eller beredare på industri- och serviceföretag eller nät-/kraftbolag.

Utbildning

Bra grundutbildnings finns på gymnasiets El- och energiprogrammet. Lämpliga vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.