Etolog

Etolog

Etologi är en fördjupning inom zoologi. Zoologi är en möjlig fördjupning inom biologi.
Inom zoologi finns flera områden; evolutions- och systematik forskning som bedrivs vid Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med universitetet, zoologisk ekologi och zoofysiologi är andra exempel på inriktningar inom zoologi som man kan studera.

Se också gärna information om föIjande yrken:
Biolog>>

Marinbiolog>>

limnolog>>

ZooIog>>

Kognitiv zooIog>>

Djurskyddsinspektör>>

Utbildning

Etologi är ett forskningsområde som inte finns på särskilt många ställen i Sverige, men det finns vid Stockholms universitet, som erbjuder ett masterprogram i etologi. Det kan man läsa efter en kandidat i biologi, det spelar ingen roll om du då gått program eller fristående kurser men du ska se till att inom kandidaten ha valt fördjupning i just etologi.

Se också informatiom om Etologi- och djurskyddsprogrammet på SLU, Sveriges Lantbruks Universitetets hemsida.