Forensisk accountant

Forensisk accountant

Forensisk accountant utreder de misstänkta ekonomiska missförhållanden, t.ex när företagets bokföring inte går "ihop" och man misstänker att medel försvinner pga brottsliga handlingar, slarv eller andra orsaker, som man vill upptäcka för att råda bot på problemet.

Forensisk accountant kan vara egen företagare/konsult eller arbeta som anställd på ex revisionsbyrå. 

För att kunna arbeta som forensisk accountant, behöver man gedigna ekonomiska kunskaper. De flesta forensiska accountants är därför utbildade Civilekonomer eller har en annan, ofta akademisk, utbildning i ekonomi.