Glasrestauratör

Glasrestauratör

Glasrestauratörer reparerar glasprodukter, såsom vaser, gIas, pryddnads- och konstföremåI mm.

Marknaden är liten men befintlig.