Hästyrken

Hästyrken

Idag (oktober 2016) finns det ca 360 000 hästar i Sverige, vilket gör landet till det näst hästtätaste i Europa.

På tusen invånare "går det" 39 hästar i Sverige.

Det utbredda intresset för hästar medför en stor efterfrågan på varor och tjänster. Nya produkter, yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett allt större småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd men också i glesbygd.

Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. I dagsläget ger svensk hästnäring upphov till en samhällsekonomisk omsättning på totalt ca 48 miljarder kronor.

För de som vill jobba med eIIer i närheten av hästar finns det många yrken att välja meIIan. Hästnäringen ger många oIika möjligheter, från skötsel av hästar eller att arbeta som ridlärare till arbetsuppgifter med rådgivning kring foder eller som lärare på ett Naturbruksgymnasium.

För närvarande presenterar vi på www.framtid.se föIjande "hästyrken" (OBS! att några av dem yrken har kanske också med andra djur, än hästar, att göra):
Hästtandvårdare>>

Hippolog>>

Beridare>>

Equiterapeut>>

Hästskötare>>

Hästunderstodd terapeut>>

Veterinär>>

Djursjukskötare>>

Djurfysioterapeut>>

Hovslagare>>

Stallarbetare>>

Travtränare>>

Kusk>>

Yrkeslärare>> på Naturbruksprogrammet

Husdjursagronom>> (i yrkesroIIen som foderrådgivare)

Cirkusyrken>>

Djurvårdare/djurskötare>>

Djurskyddsinspektör>>

Sadelmakare>>

Djurskotare-inom-lantbruk>>

Ridande polis>>

För dig som är intresserad av hästyrken, kan även följande yrken eventuellt vara av intresse: Biolog>>, Zoolog>>, Evolutionsbiolog>>  och yrkeslärare på gymnasiets Naturbruksprogrammet, inriktning Djur, profil Häst.

Övrig information: info om hästförsäkringar finns på www.konsumenternas.se