Headhunter

Headhunter

Headhunter är en sort Rekryterare. SkiIInaden från en "vanIig rekryterare" är att en headhunter aktivt söker upp de personer som får erbjudande att jobba åt ett företag eIIer en organisation.

"VanIiga rekryterare" granskar ansökningar som kommer in på de tjänster som annonseras ut och även spontanansökningar men söker vanIigtvis inte upp foIk som inte sökte tjänsten.

Headhunters är ofta egna företagare som säIjer sina tjänster på konsuIt-basis.

Se yrkespresentation Rekryterare>> samt Iäs gärna också om fIera yrken, försIagsvis om PersonaIvetare>>, Jobbcoach>> och OrganisationsutveckIare>>.

Utbildning

"Headhunters" kan ha diverse olika utbildningsbakgrund. De fIesta headhunters har någon form av eftergymnasial utbildning. Ofta är en headhunter utbildad lärare, studie- och yrkesvägledare, beteendevetare, psykolog eller personalvetare (och har tidigare erfarenhet som rekryterare).