Immunolog

Immunolog

Immunolog - är ett av de många olika biologiyrken. Exempel på de andra biologiyrkena är: bioIog, naturvårdsbioIog, fysiolog, ekolog, marinbiolog, limnolog, mikrobiolog, neurobiolog, molekylärbiolog, etolog, entomolog, cellbiolog, genetiker, biokemist och zoolog

Med hjälp av den avancerade moderna laboratorietekniken studerar immunologer de mekanismer som ligger bakom organismernas immunförsvar.

Klinisk immunologi (ofta i kombination med transfusionsmedicin) kan också utgöra inriktning för en ST-läkare (läkarspecialist). En läkare som är specialist inom bland annat klinisk immunologi kallas också för "en immunolog".

Se gärna information om fIera yrken: exempeIvis - Biomedicinsk anaIytiker, MiIjöutredare, Receptarie och NäringsfysioIog.