IT-tekniker

IT-tekniker

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna. Utbildningen är därför utformad för att ge dig en bred kompetens, både teknisk kompetens och kompetens i att hantera stöd- och supportrelaterade frågor. 

Utbildning

IT-tekniker kan ha olika utbildningsbakgrund. Det finns de som är autodidakter (självlärda). Bra grundutbildning finns på gymnasieskolan: på El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik. Lämpliga vidareutbildningar finns på högskola/universitet och inom Yrkeshögskolan.