Kirurg

Kirurg

Kirurg tar hand om de sjukdomar och åkommor som kan åtgärdas med operativa ingrepp. Inom kirurgi kan man specialisera sig på många olika områden: man kan t.ex. utbilda sig till hjärnkirurg, hjärtkirurg, barnkirurg, transplantationskirurg, ögonkirurg, plastikkirurg mm.

Kirurgi betecknar en metod inom medicinen där man botar eller lindrar sjukdomar genom att manuellt öppna kroppen. Kirurgiska ingrepp brukar kallas operation och kan ha som syfte att laga invärtes delar av kroppen, avlägsna sjuk vävnad eller att sätta in något, exempelvis en pacemaker.

En kirurg måste kunna kombinera sina medicinska kunskaper med mänsklig förståelse. Kirurgen tillbringar stor del av sin tid i operationssalen.

I arbetet ingår också administration. I patientens journal för läkaren in resultatet av undersökningar och behandlingar. Man skriver remisser om patienten måste skickas vidare till andra avdelningar och kliniker. Även sjukintyg och recept på mediciner ska skrivas ut. 

Som kirurg måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Förmågor som är bra att ha som kirurg är att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis diagnostisering, behandling och medicinering.Det är viktigt att kunna lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang och det är viktigt att kunna sammarbeta med andra människor.

Utbildning

En kirurg är i grunden läkare.  Därför behöver du först läsa Läkarprogrammet i 5.5 år på heltid på högskolenivå. För att därefter genomföra AT-tjänstgöring i minst 18 månader och sedan är det 5-årig specialistutbildning. Det är på Specialistutbildningen som man specialiserar sig inom kirurgi.