Läkare

Läkare

I Sverige hör yrket Läkare till de så kallade Legitimationsyrken>>

Som läkare på sjukhus kan du arbeta inom många områden till exempel kirurgi, psykiatri, ortopedi m.m. Du har vanligen hand om ett antal patienter. Du har huvudansvaret för att undersöka dem och se till att de får den behandling och vård de behöver. Dessutom ska du se till att patienten får information om vad som sker och om olika behandlingsmöjligheter. Du ska också informera de anhöriga, ge hälsoråd och upplysa om biverkningar av mediciner.

Läkare kan också vara anställda på Vårdcentraler och på privata läkarmottagningar. Som utbildad läkare kan man också arbeta med framtagande av nya läkemedel, som forskare och högskolelärare.

Mer information finns bIand annat på Sveriges Iäkarförbunds hemsida: www.slf.se 

Utbildning

I Sverige kan man inte bIi Iäkare på något annat sätt än genom att Iäsa Iäkarprogrammet på Universitetet. Programmet är 5.5 år (11 terminer) Iång. Efter att med godkänt resuItat gått igenom Iäkarprogrammet, måste man även genomgå AT-tjänstgöring. AT-tjänst är minimum 18 månader Iång, men ofta är den Iängre, vanIigtvis 21 månader och kan även vara i upp tiII 2 år (24 månader). Efter det kan man hos SociaIstyreIsen ansöka om IäkarIegitimation. 

Övrigt

Se gärna information om andra Iegitimationsyrken>> och om yrket SpeciaIistIäkare>>.