Legitimationsyrken

Legitimationsyrken

För närvarande (maj 2016) finns det i Sverige 21 legitimationsyrken för vilka Socialstyrelsen beslutar om och utfärdar legitimationer. För övrigt finns det några fler "legitimationsyrken", exempelvis Lärare>> , Djursjukskötare>> , Djurfysioterapeut>> och Veterinär>>

Lärarlegitimation är det Skolverket som beslutar om och för Djursjukskötare, Djurfysioterapeuter och Veterinärer - är det Jordbruksverket.

Nedan finner du en lista på de yrken där det är Socialstyrelsen, som beslutar om och utfärdar legitimationer:

1. Apotekare>>

2. Arbetsterapeut>>

3. Audionom>>

4. Barnmorska>>

5. Biomedicinsk analytiker>>

6. Dietist>>

7. Fysioterapeut eller sjukgymnast>>

8. Kiropraktor>>

9. Läkare>>

10. Logoped>>

11. Naprapat>>

12. Optiker>>

13. Ortopedingenjör>>

14. Psykolog>>

15. Psykoterapeut>>

16. Röntgensköterska>>

17. Receptarie>>

18. Sjukhusfysiker>>

19. Sjuksköterska>>

20. Tandhygienist>>

21. Tandläkare>>

I Sverige får man inte utöva något av de ovan nämnda yrken utan att inneha en giltig legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen.