Maskinförare inom lantbruk

Maskinförare inom lantbruk

Maskinförare arbetar framför allt i växtodlingen. Det innebär att de oftast arbetar ute på fält och åkrar med exempelvis jordbearbetning som plöjning och harvning eller med sådd och skörd. Spridning av gödsel och kemisk bekämpning samt annan skötsel som kupning av potatis är andra arbetsuppgifter. Mest tid tillbringar du i traktorn. Till den kopplar du redskap som harv, plog och såmaskin eller transportvagnar och gödselspridare av olika slag. Maskinföraren kör också skördetröska och andra jordbruksmaskiner. Du behöver alltså ha bred kunskap om hur de olika maskinerna och redskapen fungerar och hur de körs. Enklare underhåll och reparationer hör också till dina arbetsuppgifter, inte minst under vintersäsongen.