Mejeritekniker

Mejeritekniker

Mejeritekniker övervakar och styr processer, felsöker och åtgärdar driftstopp i en anläggning, föreslår förbättringar i produktionsprocessen och arbetar med kvalitet och livsmedelssäkerhet. 

En mejeritekniker kan vara anställt med titeln "processoperatör", "maskinoperatör", "förpackningsoperatör", "lageroperatör", "dairy technologist" eller som "underhållstekniker".

För att kunna trivas med arbetet, behöver du ha intresse för teknik och för livsmedelsproduktion. 

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>

Utbildning

Relevanta utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan. Bra grundutbildning på gymnasienivå finns inom gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogrammet men även andra gymnasiala utbildninar kan vara passande, exempelvis utbildning från Industritekniska programmet eller från Teknikprogrammet.