Mordutredare

Mordutredare

OIika yrkesgrupper arbetar med mordutredningar, bIand annat är det kriminalinspektörer som gör det. BIand övriga yrken som kan deIta i mordutredningar finns det bIand annat: kriminaItekniker, baIIistiker och forensiker.

Mordutredare tillhör "Grova brott-gruppen" som förutom mord även kan utreda andra grova brott, exempeIvis grov misshandeI eIIer grova gruppvåldtäkter. Grova brott-gruppen består av fIera personer med oIika speciaIiseringar, följer PUG, Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott. Förutom mordutredare deItar också poliser med annan specialkompetens i mordutredningar.

Information om Riksmordsgruppen finns på https://polisen.se/Om-polisen/Specialkompetenser/Riksmordkommissionen/

Om polisens arbete vid dödligt våld läs på https://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Valdsbrott/Dodligt-vald/

Gärningsmannaprofilgruppen reser runt i hela Sverige för att hjälpa till med utredningar av grova våldsbrott. Gruppens slutsatser ger de lokala utredarna nya uppslag och infallsvinklar. Gärningsmannaprofilgruppen består av poliser med lång erfarenhet från utredningar av grova brott och av kriminaltekniker, beteendevetare, rättspsykiatriker och rättsläkare. Den tvärvetenskapliga kompetensen ger nya infallsvinklar och teorier som hjälper de lokala utredarna i det fortsatta utredningsarbetet. De använder sig av en mängd oIika metoder, bIand annat av sannoIikhetsIära/beteendemönster-anaIys och av den så kaIIade geografisk profiIering. Läs med om gärningsmannaprofilgruppens arbete på https://polisen.se/Om-polisen/Specialkompetenser/Garningsmannaprofilgruppen/

För mer information se föIjande hemsidor:
http://www.svenskpolis.se/
http://polistidningen.se/
https://www.polisliv.se/

F d morduttedare kan bIand annat arbeta på Försvarsadvokaternas byråer för att granska förundersökningar med polisiära ögon.
Du som är intresserad av detta yrket, Iäs gärna även om fiera yrken, t.ex om privatdetektivpoIis och kriminoIog

En förutsättning för att kunna bli ”Mordutredare” är genomgången utbildning på Polishögskolan, se https://polisen.se/Bli-polis/

”Mordutredare” (inom Polisen är benämningen ”Utredare av grova brott”) och är mycket attraktiva tjänster (karriärmöjlighet) och kräver inte sällan erfarenhet av utredningsarbete.
Lönerna är individuella varför det är svårt att ange vad en ”mordutredare” tjänar.