Pappersrestauratör

Pappersrestauratör

Pappersrestauratörer arbetar med att renovera pappersprodukter.

Det handlar huvudsakligen om att renovera/återstäIIa (ofta rädda) gamla böcker och pappersdokument. Marknaden är ganska liten men befintlig.