Sexolog

Sexolog

Sexologer är en yrkesgrupp, som möter barn, ungdomar och vuxna som brottas med normförskjutningar och motstridiga normer vad gäller sexualitet i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle.

Sexolog kan få anställning som sexualupplysare eller som rådgivare på ungdomsmottagningen och i den rollen kommunicerar hen viktig budskap till framförallt ungdomar men även till föräldrarna. Sexologer kan också vara anställda av sjukvården, där de bland annat gör utredningar inför beslut om könsbytesoperationer. De kan också arbeta för oIika organisationer, som t.ex för RFSU, riksförbundet för sexuell upplyssning.

Många sexologer är egna företagare som har privata mottagningar och agerar som sexualrådgivare.

För mer information se www.folkhalsomyndigheten.se och www.rfsu.se

Utbildning

För att bli sexolog måste man läsa på högskola/universitet. Malmö högskola erbjuder masterprogram i Sexologi.

Masterprogram är en påbyggnads tvåårig utbildning efter det att man har tagit kandidatexamen, vilket omfattar tre årsstudier på högskolenivå på heltid. För att komma in på masterprogrammet i Sexologi måste man ha sin högskolegrundutbildning inom det människobehandlande området.
När man är färdig med sitt masterprogram, har man läst på högskolenivå i minst fem år på heltid. Ett mindre antal sexologer blir auktoriserade kliniska sexologer.