Tatuerare

Tatuerare

Som tatuerare måste du ha sinne för bilder, form och färg. Du måste kunna lyssna på kundens önskemål om sin kroppsutsmyckning och du måste räkna med att driva verksamheten som egen företagare (det är väIdigt ovanIigt att få anstäIIning med månadsIön som tatuerare, utan de fIesta tatuerare är entreprenörer/egna företagare).

Tatuerare tar emot kunder (ofta i sin egen tatueringsstudio), lyssnar på deras önskemål om motiv, diskuterar bildvalet, ger råd om placering och anpassar storleken och utformningen av tatueringen till kundens önskemåI.

Som kund har man alltid rätt att få skriftIig information* från tatueraren om vilka färger som tatueraren använder vid tatueringen.

__________________
* Idag (september 2016) finns en lagstiftning i EU som innebär att kunden ska få skriftlig information om färgens (den färgen som används för att göra en tatuering) innehåll. Den informationen ska innehålla färgens namn, uppgifter om importör, uppgifter om tillverkare, tillverkningsparti & innehållsförteckning.
Tuschfärger är exempelvis inte tillåtet att använda för tatuering.