Trädgårdsingenjör

Trädgårdsingenjör

En trädgårdsingenjör har bred kunskap om växter och trädgårdsodling. Därför kan man arbeta inom många olika områden som har med odling att göra.

Trädgårdsingenjörer arbetar med växter och trädgårdsprodukter. Arbetet kan handla om allt från odling av olika växter och planering av trädgårdar till marknadsföring och försäljning. Utbildade trädgårdsingenjörer arbetar ofta som trädgårdsmästare, kvalitetskontrollanter eller med försäljning. Även eget företagande är vanligt. I utbildningen till trädgårdsingenjör kan man välja olika inriktningar som syftar till arbete inom olika delar av trädgårds- och odlingsbranschen.

För mer information se www.dendrologerna.se och www.naturvetarna.se