Trädgårdsrådgivare/ trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare/ trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare/konsulenter ger råd och information om trädgårdsodling till yrkesodlare. De kan också arbeta med information och rådgivning om till exempel bekämpningsmedel, gödsel, fröer och plantmaterial. De flesta trädgårdsrådgivare ger råd om trädgårdsproduktion, både på friland och i växthus. Rådgivningen gäller till exempel val av sortiment och växtnäring samt av bekämpningsmedel, det vill säga skydd mot insekter, svampar och andra skadegörare. Arbetet innebär också att följa och stödja utvecklingen av nya sorters bär, frukter, grönsaker och prydnadsväxter.