Trafikverket

Trafikverket arbetar för att din resa på Sveriges vägar och järnvägar ska vara smidig, trygg och miljöanpassad.

Mer än 150 yrken
Alla invånare och företag ska ha tillgång till bra vägar och järnvägar. Och kunna resa och frakta gods på ett säkert sätt med flyg och båt. Trafikverket ansvarar för detta och för att trafiken inte ska förstöra miljön. För att klara de här uppgifterna så finns Trafikverket över hela landet och representerar mer än 150 olika yrken med cirka 6500 med- arbetare. Huvudkontoret ligger i Borlänge.

Vi ansvarar för att leverera samhällsnytta varje dag genom tåg i rätt tid, framkomliga vägar, kortare restider, ett tillgängligt och säkert transport- system samt minskad miljöpåverkan från resor och transporter. Därför behöver vi bland annat civil- och högskoleingenjörer, trafikplanerare, geotekniker, landskapsarkitekter, beteendevetare och tekniker. Men vi behöver även personal till yrken som du kanske inte direkt förknippar med de fyra trafikslagen väg, järnväg, sjö och luftfart. Det kan exempelvis handla om att jobba med kommunikation, ekonomi, juridik, IT, inköpare, miljö, trafiksäkerhet eller HR-frågor.

Utbildning
Gymnasiets naturvetenskaps-, teknik- och byggprogram kan leda till många yrken inom Trafikverket och samhällsbyggnadsbranschen. Du som går ett program inom naturvetenskap eller teknik har en bra grund för att sedan kunna arbeta som exempelvis teknisk specialist, samhälls- planerare, IT-specialist, miljöspecialist, trafikingenjör, projektledare trafikplanerare eller landskapsarkitekt.

Viktiga områden som Trafikverket arbetar med
I vårt uppdrag ingår den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvar även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Som Sveriges största beställare inom anläggningsbranschen kan vi erbjuda dig spännande arbetsuppgifter där du gör nytta för hela samhället. Varför inte leda ett spännande byggprojekt eller arbeta i något av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna!