Inför gymnasievalet

Inför gymnasievalet

Publicerat den

Snart kommer nästan 100 000 elever som går i årskurs 9 göra sina val till gymnasiet. Ska man tro statistiken så är risken stor att få kommer att välja ett yrkesinriktat gymnasieprogram. Söktrycket till gymnasiets yrkesprogram är nämligen lågt; under 2008 var det 35 % av alla landets förstaårselever som började ett yrkesprogram. Förra året var samma andel 26 procent.


Det har länge pratats om ungdomsarbetslöshet, och många förklaringar har lagts fram för att förstå varför ungdomsarbetslösheten är så hög. En anledning tror jag är just valet av utbildning, som siffrorna ovan visar. Läser man en teoretisk utbildning har man många år framför sig innan man får ett jobb. Läser man däremot en yrkesinriktad gymnasieutbildning, då kan man få jobb direkt efter gymnasiet om man så vill, och därefter kan man skapa ytterligare specialkunskaper via exempelvis Yrkeshögskoleutbildningar. Jag tror att allt för många unga tar allt för lång tid på sig att skaffa sig sitt första jobb. Jag märker även av detta i universitetslivet. Många studenter pluggar en eller ett par terminer extra, eftersom de tycker utbildningen är intressant och de helt enkelt inte ser någon poäng med att börja jobba så snart som möjligt.


Å andra sidan finns det arbetsgivare - såväl privata som offentliga, som har stora problem att hitta rätt personal. Yrkesprogrammen är många gånger en bra väg till att skaffa sig rätt kompetens för att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden och den gymnasiala yrkeskompetensen är efterfrågad av många företag, och om fler hade valt yrkesinriktade program skulle troligtvis fler arbetsgivare ha enklare att hitta personal. 

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv gjorde nyligen en rekryteringsenkät. I denna angav var fjärde företag som hade anställt en äldre person men valt bort en yngre att det berodde på att det var brist på yngre personer med relevant utbildning. Detta ges alltså som förklaring trots att 74 % av alla ungdomar väljer en teoretisk gymnasieutbildning… Det tycks alltså finnas brist på rätt utbildning, snarare än lång utbildning. 

Totalt sett uppgav en tredjedel av företagen att de sökte personer med kompetens motsvarande gymnasiets yrkesprogram, medan hälften av företagen ansåg att det var svårt att hitta personer med den kompetensen. I Arbetsförmedlingens senaste rapport, ”Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblicklyfts följande fyra yrkesprogram särskilt fram och anses innebär goda möjligheter till arbete:

1. Bygg- och anläggningsprogrammet

2. Fordons- och transportprogrammet

3. Industritekniska programmet

4. Vård- och omsorgsprogrammet.

Just nu är det dags att välja gymnasieprogram för landets årskurs 9-elever. Varje år gör vi en undersökning hos landets alla årskurs 9-elever, och en viktig faktor som påverkar elevernas val är vad föräldrarna tycker. Tyvärr verkas elevernas låga intresse för yrkesprogrammen speglas av föräldrarnas syn på gymnasieskolan. 6 av 10 föräldrar ser helst att deras barn går på ett högskoleförberedande program, en tredjedel tycker inte att det spelar någon roll och endast sex procent av föräldrarna ser helst att barnen läser ett yrkesprogram. Om målet med utbildning är att man ska få ett jobb, då kanske vi alla behöver fundera en vända till kring varför vi ser på utbildning på detta vis?