Stark jobbtillväxt!

Stark jobbtillväxt!

Publicerat den

Hoppas du haft en skön ledighet och att du är laddad inför en ny termin! Jag tänkte att årets första blogginlägg skulle handla om något positivt. Passande nog har Arbetsförmedlingen nyligen släppt en rapport som drar slutsatsen att vi går en ljus framtid till mötes på arbetsmarknaden! 


Strax innan julledigheten släppte Arbetsförmedlingen denna rapport, som undersöker hur arbetsmarknaden förväntas utvecklas fram till 2017. Slutsatsen är som sagt positiv - jobbtillväxten förväntas öka på bred front, och starkast tillväxt förväntas inom offentliga tjänster. En rolig nyhet är sektorer som hotell- och restaurangbranschen förväntas kunna ge många av oss unga jobb, antingen på deltid eller heltid, vilket sannolikt kommer minska ungdomsarbetslösheten de kommande åren. 

Totalt sett förväntas 140 000 fler personer ha sysselsättning 2017 jämfört med 2015. Detta sker i en miljö där utbudet av arbetskraft ökar mer än hur det sett ut historiskt. Trots att det finns fler arbetssökande bedöms arbetslösheten sjunka från 8,0 procent (2014) till 6,5 procent (2017), vilket är glädjande. 

Jobbmöjligheter ökar i sektorer som inte kräver hög utbildning

Den starka efterfrågan på arbetskraft ökar möjligheterna för arbetslösa att hitta ett jobb, och inom många branscher där utbildningskraven inte är så höga förväntas många få sysselsättning, i takt med att konjunkturen tar fart. Samtidigt bedömer Arbetsförmedlingen att det är många som har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Gemensamt för de som kan få svårt att få fast anställning är att de antingen har en allt för kort utbildning, eller inte har någon slutförd utbildning utöver grundskolan. Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar gymnasiekompetens och den andelen bedöms öka framöver.

Rätt utbildning blir allt viktigare

Denna trend tycker jag visar att ett generationsskifte ägt rum på arbetsmarknaden. Fram till för cirka 15 - 20 år sedan fanns det jobb att få under en hel livstid, om man bara hade gymnasieexamen. Men i takt med att digitalisering och automatisering ökar, kommer troligtvis framtidens jobb ställa krav på kvalificerad arbetskraft. Exempel på detta är att jobben i allt större utsträckning kommer kräva YH-, universitets- eller högskoleutbildning. Därför är det viktigt att man ser till att ha gymnasieexamen, så att man har möjligheten att längre fram söka denna typ av spetsutbildningar. Att välja rätt utbildning blir på så vis allt viktigare, så att man ser till att matcha sig på bästa sätt mot de arbetsmarknadsbehov som finns. 

Fortsatt brist på kompetens 

Samtidigt som vissa arbetslösa har svårt att hitta ett jobb, till följd av just otillräcklig utbildningsnivå, bedöms bristen på arbetskraft öka stegvis. Offentliga arbetsgivare bedöms få svårt att expandera sina verksamheter på grund av brist på arbetskraft. Detta gäller såväl inom vård- & omsorgen som alla delar av skolan. Att många går i pension, samtidigt som befolkningen ökar och blir allt äldre, ställer krav på fler skickliga medarbetare inom hela den offentliga sektorn.