Vad är lagom?

Vad är lagom?

Publicerat den

Olika studier i Sverige pekar på att cirka 40 % av arbetskraften är överutbildade. Samtidigt är mellan 10 – 20 % underutbildade. Över- respektive underutbildning mäts som hur mycket av kunskaperna från en viss utbildning som används eller inte används i arbetsuppgifterna. Studierna visar en stigande trend avseende överutbildning, och en minskande trend för de som är rätt matchade, eller "lagom utbildade". Hur kan detta komma sig? Och hur ska man göra för att inte hamna i varken det under- eller överutbildade segmentet?

För det första ska jag säga att det såklart är svårt att mäta dessa data, men olika oberoende studier har ändå kommit fram till liknande resultat, vilket åtminstone ger en viss trovärdighet till bilden som förmedlas. Mycket akademisk kunskap i befolkningen är bra på många sätt eftersom det skapar en stor humankapitalstock som i sin tur kan användas för att skapa nya innovationer och därigenom generera tillväxt. Däremot skiljer sig olika utbildningar när det gäller förmågan att generera kunskap som går att bygga ekonomiskt tillväxt på. Denna tilltro till att akademisk kunskap alltid är positivt för ens framtida arbetsutsikter kan vara en anledning till att vi överutbildar oss. Det kan rentav vara en felaktig bild att akademisk kunskap per definition alltid gör oss mer anställningsbara. 

Ett gäng forskare här i Lund har tittat närmare på detta fenomen, och du kan kolla in detta videoreportaget från Svt.se för att få lite mer koll på hur de ser på saken.

Jag tror att det blir allt viktigare att utbildningar anpassar sig till de behov som finns på arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan är ett lysande exempel på detta, eftersom en yrkeshögskoleutbildning inte får finnas till om eleverna inte får jobb direkt efteråt. Eftersom trenden är ökande när det rör sig om de som är överutbildade, så tror jag att du kan göra klokt i att välja en yrkeshögskoleutbildning. Givetvis är en akademisk utbildning ofta ett mycket bra alternativ också, men jag tror att den akademiska världen har mycket kvar att göra innan den blir lika effektiv som yrkeshögskolan på att få in elever i kvalificerade arbeten. Därför krävs det nog allt mer av dig som väljer en akademisk utbildning för att du ska sticka ut och få arbetsuppgifter som matchar dina kunskapsnivåer fullt ut efter examen.