Studera på distans

Studera på distans

Publicerat den

Att studera på distans innebär att du kan studera när eller var du vill. En utbildning på distans ger mycket frihet men kräver samtidigt väldigt mycket eget ansvar och disciplin.

Den tekniska utvecklingen har medfört att det är enklare att läsa på distans och därmed har det blivit allt vanligare bland studenter.

Varför?
Anledningen till varför en del personer vill läsa sin utbildning på distans varierar. Förmodligen finns det lika många som läser en distansutbildning som det finns orsaker.

Anledningarna kan variera beroende på livssituation, ålder och utbildningsform. En del vill kunna kombinera arbete och utbildning, andra bor geografiskt långt bort från skolan. 

Hur?
Det finns olika varianter av distansutbildning, du kan läsa helt på distans eller delvis på distans. Vissa kurser är helt nät- eller webbaserade andra kräver att man åker till skolan några gånger per termin.

När?
Det finns möjlighet att läsa sin utbildning på distans oavsett på vilken nivå - från grundskola till utbildning på forskarnivå. Vanligast är att läsa en distansutbildning på yrkeshögskola eller på högskola/universitet.

Att tänka på
Heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka oavsett om utbildningen är på distans eller inte.

Du behöver ha tillgång till en dator och internet. En del utbildningar kan kräva att speciella program finns installerade på datorn.
Ibland kan kontakten mellan elever och lärare ske via webbkamera, därför kan webbkamera vara nödvändigt.

De flesta distansutbildningar ger rätt till studiemedel men kolla med skolan du söker till och CSN för säkerhets skull.