Gymnasiet

Gymnasiet

Alla ungdomar i Sverige har efter avslutad grundskola rätt att läsa på gymnasiet.

Gymnasieskolan är en treårig utbildning och gymnasiesärskolan är fyraårig.
Syftet med gymnasiet är att förbereda eleverna inför ett yrke eller inför fortsatta studier.

Gymnasiet består av 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det finns även fem introduktionsprogram som riktar sig till elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Utbildningen på ett yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på ett högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas gymnasieexamen.

De högskoleförberedande programmen förbereder eleverna i första hand för studier på högskola och universitet, eleverna får ingen yrkeskompetens.
Yrkesprogrammen förbereder eleverna för ett yrke eller för fortsatta studier på yrkeshögskolan. På ett yrkesprogram har du alltid rätt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet att söka till högskola och universitet. Det innebär att efter ett yrkesprogram finns det därför möjlighet att också studera vidare på högskola eller universitet.