SFI

SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som riktar sig till vuxna personer med annat modersmål än svenska.

Kommunerna ska anordna utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen är kursutformad. Studieplanen är individuell och ska anpassas efter individens behov.