Afasipedagog

Afasipedagog

Afasi - är en talstörning, som kan vara medfödd men även kan uppstå till följd av en hjärnskada, t.ex på grund av att personen drabbas av en stroke. Afasipedagog arbetar för att de drabbade ska förbättra sitt tal. Hen gör det med hjälp av olika övningar.

Utbildning

Många afasipedagoger är i grunden logopeder med special intresse och riktad påbyggnadsutbildning inom afasi-fältet.

Nyttiga länkar
https://teletal.se - en gratis tjänst som hjälper personer som har svårt att tala att ringa tel.samtal.

3 liknande yrke(n)