Afasipedagog

Afasipedagog

Afasi - är en talstörning, som kan vara medfödd men även kan uppstå till följd av en hjärnskada, t.ex på grund av att personen drabbas av en stroke.

Afasipedagogen ger språklig stimulans för att de drabbade av afasi eller av grav afasi ska förbättra sitt tal.

Hen gör det med hjälp av bilder, specialanpassade övningar och med hjälp av andra pedagogiska hjälpmedel, såsom lättlästa dagsnyheter.

I de flesta fallen går behandlingar av afasi på att patienten och afasipedagogen tillsammans, dvs genom att samarbeta med varandra, tränar upp patientens kommunikationsfärdigheter. Kommunikationsräning kan genomföras både enskilt och i grupper (ofta i ganska små grupper).

Afasipedagoger kan ingå i tal- och språkteam, där de utreder, bedömer och behandlar barn, unga och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter.
I afasipedagogernas arbetsuppgifter kan dessutom även ingå att ge kvalificerat verksamhetsstöd i form av handledning, konsultation och skräddarsydda utbildningar till verksamheter, företag och organisationer.

Afasipedagoger har ofta nära samarbete med läkare, psykologer, arbetsterapeuter, logopeder och logopedassistenter.

Utbildning

Många afasipedagoger är i grunden logopeder med special intresse och riktad påbyggnadsutbildning inom afasi-fältet.

Övrigt

Yrkestiteln "afasipedagog" kan till engelska översättas som Speech Therapist eller som Speech-Language Pathologist, forkortas ofta till (SLPs).

Arbetsplatser
Afasipedagoger kan arbeta inom landsting, ex. på habiliteringsmottagningar eller på tal- och stamningscentra.
De kan också verka som egnaföretagare med egna afasimottagningar eller vara anställda på privata vårdföretag.
Ännu en möjlighet är att arbeta som cirkelledare på ett studieförbund (vilket i så fall ofta är deltis- eller extrajobb) som erbuder kurser i Språklig stimulans för personer med afasi.

Nyttiga länkar
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;
www.asha.org - hemsida för American Speech-Language-Hearing Association (ASHA);
https://dialangweb.lancaster.ac.uk - ett diagnostiskt Språktest (självtestning/uppskattning) framtaget av flera universitet i Europa som täcker de europeiska språken;
https://teletal.se - en gratis tjänst som hjälper personer som har svårt att tala att ringa tel.samtal.

8 liknande yrke(n)