Aktivitetsinspiratör

Aktivitetsinspiratör

Aktivitetsinspiratörs arbete går ut på att "sätta guldkant" på de boendes tillvaron i vardagen. Aktivitetsinspiratörer kan vara anställda på äldreboenden och andra typer av boenden och föreslår, organiserar och inspirerar de äldre eller de funktinshindrade att delta i diverse aktiviteter, utomhus som inomhus, enskilt och i grupp. Exempel på aktiviteter är: utflykter, gruppgympapass, musikkvällar och tipspromenader.

Aktivitetsinspiratörer kan ha olika utbildningsbakgrunder. Någon form av vårdutbildning eller pedagogisk utbildning ställs ofta som krav för att kunna få anställning.