Ambassadör

Ambassadör

En ambassadör är chef för en ambassad och en diplomat av högsta rang. Som en ackrediterad ambassadör innehar man ett diplomatpass* och åtnjuter diplomatisk immunitet**.

I arbetet som ambassadör ingår även de administrativa arbetsuppgifter och förvaltning. Ambassadören rapporterar regelbundet till Stockholm med information och analyser av den politiska och ekonomiska utvecklingen i det landet, i vilket hen arbetar som ambassadör.

Arbetsstyrkan på en svensk ambassad kan variera från en person till över sjuttio personer.

En viktig del av ambassadarbetet är att ge råd och hjälpa svenskar i utlandet. Ambassaden kan exempelvis hjälpa svenskar som blivit utsatta för brott eller förlorat sitt pass vid en utlandsvistelse. Vid större kriser utomlands finns en konsulär beredskapsstyrka som kan rycka ut och hjälpa en ambassad vid behov. Ambassaderna är vanligtvis även delaktiga i utformningen av allmän reseinformation för det landet de verkar i.

________________________________
*Diplomatpass - är en speciell typ av pass, som används bland annat av diplomater samt vissa andra "okränkbara befattningshavare" med behov av diplomatisk immunitet**, exempelvis statschefer, regeringschefer och ministrar.

**Diplomatisk immunitet - är en form av immunitet som innebär att vissa personer som officiellt representerar en främmande stat i ett värdland är okränkbara, till exempel en ackrediterad ambassadör.

Nyttiga länkar
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world;
www.europaportalen.se/tema/europaradet
www.manskligarattigheter.se

 

4 liknande yrke(n)