Arbetande hotellgäst

Arbetande hotellgäst

"Working gest" arbetar på Bread-and-breakfast, Hotell eller vandrarhem för möjlighet att äta och bo gratis och ibland också får en Iiten ersättning utöver kost och logí. Fenomenet förekommer bland annat i Södra Europa, exempelvis i Frankrike.

De arbetsuppgifter som "arbetande gäster" utför är städning, matagning och/eIIer diskning och enkIare trädgårdarbeten. Den som blir "a working gest" arbetar aIItså som tillfällig frukostvärdinna/frukostvärd, städare, diskare, bartenderbarista och/eller som trädgårdsmästare.

Det finns inga kända exempel på personer som under hela sitt yrkesIiv arbetar som "working gests". Det är snarare så att det kan ses som tillfälligt arbete (eller som ett sätt att se sig om i världen, resa och bo utomlands billigt).

Nyttiga länkar
www.goxplore.se/typ/work-and-travel

2 liknande yrke(n)