Etolog

Etolog

Etologi är en fördjupning inom zoologi. Zoologi är en möjlig fördjupning inom biologi.
Inom zoologi finns flera områden; evolutions- och systematik forskning som bedrivs vid Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med universitetet, zoologisk ekologi och zoofysiologi är andra exempel på inriktningar inom zoologi som man kan studera. Exempel på specialiseringar inom etologi kan vara "insekter" med vidare specialisering mot att studera nyckelpigor, myror eller silkesmaskar.

Se också gärna information om föIjande yrken:
Biolog>>

Marinbiolog>>

limnolog>>

ZooIog>>

Kognitiv zooIog>>

Djurskyddsinspektör>>

Utbildning

Etologi är ett forskningsområde som inte finns på särskilt många ställen i Sverige, men det finns vid Stockholms universitet, som erbjuder ett masterprogram i etologi och det finns också ett masterprogram på LiU>> som kan vara en relevantutbildning att gå om man siktar på att bli en etolog. Det kan man läsa efter en kandidat i biologi, det spelar ingen roll om du då gått program eller fristående kurser men du ska se till att inom kandidaten ha valt fördjupning i just etologi.

Se också informatiom om Etologi- och djurskyddsprogrammet på SLU, Sveriges Lantbruks Universitetets hemsida.