Eventtekniker

Eventtekniker

Eventtekniker arbetar med ljud-, ljus- och bildproduktion vid olika event, som konserter, festivaler, sportturneringar och dylikt. 

Eventtekniker kan också behöva delta i arbete med att TV-bevaka och sända evenemang både live och "on-demand" via webben.

Utbildning

Utbildning till eventtekniker ligger på gymnasial nivå och kan finnas som profil "eventtekniker" på gymnasiets El- och energiprogrammet, i första hand på inriktningen Dator- och kommunikatonsteknik. Under den utbildningen brukar man få testa på så kallade ”skarpa projekt” där du får använda dina kunskaper i verkligheten med riktiga kunder. I den utbildningen ingår kurser som förbereder för många olika situationer som förekommer i arbetslivet utanför skolvärlden. För övrigt så brukar man inom den fördjupningen/profilen även ebjuda kurserna som ingår i kraven för grundläggande högskolebehörighet. Därför kan man efter en sådan gymnasial utbildning välja att efter gymnasiet börja jobba direkt, eller plugga på yrkeshögskola eller studera på högskola/univeritet.
Kurser som brukar ingå i profil "eventtekniker" är: Ellära 1 (100 p), Engelska 6 (100 p), Entreprenörskap (100 p), Eventteknik (100 p), Ljudproduktionsteknik 1 (100 p), Ljus- & bildproduktionsteknik 1 (100 p), Mulitmediasystem (100 p) och Svenska 2 alt. svenska som andraspråk 2 (100 p).

Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas inom Komvux. Vidareutbildning kan finnas inom yrkeshögskola.

Övrigt

Du som är intresserad av yrket Eventterkniker kanske också vill ta del av information om andra yrken, exempelvis om yrken Ljudtekniker, Ljustekniker, Radio-och-tv-tekniker>>, Fotograf och Eventkoordinator.