Folkhälsovetare

Folkhälsovetare

En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar med att förbättra befolkningens hälsa genom att analysera och påverka hälsans bestämningsfaktorer i samhället. Kompetensen är värdefull inom arbetsområden som internationellt biståndsarbete, socialmedicin, folkhälsoarbete, hälso- och sjukvårdsfrågor, forskning och undervisning.

Hälsovetare inom folkhälsoområdet kan till exempel arbeta i en kommun med bland annat samhällsstrukturer, levnadsvanor och arbetsmiljö.

Hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Målet är att förebygga sjukdomar, skador och annan ohälsa hos individer. Hälsovetaren är den som kan samordna de olika aktörer som ofta är inblandade i ett folkhälsoarbete mot ett gemensamt mål. Inriktningen folkhälsa ger också en god grund för att arbeta inom hälso- och sjukvård utifrån ett samhällsperspektiv, till exempel genom att införa hälsofrämjande satsningar som kan minska behovet av vård. En hälsovetare/folkhälsovetare kan arbeta inom kommun, landsting, stat, privat sektor samt inom ideella organisationer. Forskning är en annan möjlig karriärväg. En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar ofta med att driva projekt, göra kartläggningar, planera åtgärder, utföra eller låta utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda organisationens folkhälsoarbete samt utvärdera det.

Exempel på yrkestitlar: folkhälsoplanerare, folkhälsosamordnare och folkhälsostrateg.

Utbildning

För att utbilda sig till folkhälsovetare kan man t.ex läsa på ett folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Se gärna följande yrkespresentationer: Folkhälsoplanerare>> och Friskvårdskonsulent>>.

Visste du att... ?
Främsta dödsorsaken för människor över hela världen är i dagens läge (år 2017) hjärt-kärl sjukdomar, som dödar fler människor än någonting annat.

Nyttiga länkar
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
www.svt.se/nyheter - drönare med hjärtstartare är en av de idéer som har förbättrat sjukvården.

6 liknande yrke(n)