Hälsoutvecklare

Hälsoutvecklare

Hälsoutvecklare kan vara anställda vid företag och myndigheter, men kan också vara egna företagare/entreprenörer>> eller arbeta som konsulter, anställda av privata friskvårdsföretag. Hälsoutvecklare kan också arbeta på en SPA-anläggning. Vid större företag kan de ibland vara anställda vid företagshälsovården.
Hälsoutvecklare arbetar framförallt i större företag och organisationer såsom kommuner eller landsting. Hälsoutvecklare arbetar i första hand med hälsofrågor på ett strategiskt plan. De kan till exempel vara den som ansvarar för att planera och följa upp olika projekt kopplade till hälsan hos de anställda. De kan också arbeta med att ta fram policys för hälsoarbetet i organisationen. Men ibland ingår det i hälsoutvecklarens arbetsuppgifter/uppdrag även att på ett mer praktiskt sätt ordna diverse friskvårdsaktiviteter som har som syfte att ge avspänning och återhämtning till de anställa på ett företag eller inom en organisation.

Utbildning

Hälsoutvecklare är inte en skyddad titel och ingen legitimation krävs (det är inte ett av de så kallade Legitimationsyrken>> ) och man kan därför få anställning eller enskilda uppdrag som hälsoutvecklare med diverse olika tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter. 
Lämpliga utbildningar kan finnas på folkhögskolorna eller inom Yrkeshögskolan. Bra grundutbildnig ges på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogrammet. Ett annat alternativ är att på gymnasiet läsa på Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid & hälsa>> Har man eftergymnasial utbildning inom område Vård- och omsorg eller Hälsa- och sjukvård är det en stor merit, i fall man vill arbeta som hälsoutvecklare.

Läs gärna också om följande yrken: Folkhälsoplanerare>>Hälsopedagog>> och Friskvårdskonsulent>> samt Friskvårdsterapeut>>