Healer

Healer

Ordet "healer" uttalas "hiilä"(engelska för "den som botar"). Yrket kan till engelska översättas som "Spiritual adviser".

Fenomenet tillhör det alternativa medicinska fältet och ligger i gränsområdet mellan terapi, filosofi och andlighet. Det finns olika typer av healing, t.ex Chackrahealing, Pendelhealing, Klassisk healing och Reiki healing. Vid healing använder man sig av olika "energier" för att främja hälsa och välmående hos människor, djur och ibland även hos växter. Man kan utföra healing även på distans och det finns kurser som just heter "distanshealing". 

Det finns healers som använder sig av kristaller då de tror att olika kristaller innehåller helande krafter och verkar genom att påverka människors energier; healers kan också tro sig besitta mediala förmågor, t.ex kunna förutse framtiden och påverka händelser som ännu inte har ägt rum.

Healers utgår ifrån föreställningen om att det finns en andlig värld som är minst lika levande som den fysiska och att människor bör sträva efter att samarbeta med och få hjälp av den andlinga världen.

Yrkesgruppen är liten. Det är mycket svårt att försörja sig enbart som healer. Ofta kombinerar man därför med andra yrken inom Hälsa- och sjukvård>> eller inom Kropps- och skönhetsvård>>, som t.ex massör, fotterapeut, samtalsterapeut, personlig tränare, personlig assistent eller hudterapeut och det finns också exempel på att en healer verkar samtidigt som medium, djurkommunikatör, andningspedagog mm.

Nästan alla healers är egna företagare som, förutom att utföra behandlingar, anordnar även kurser och föreläsningar i "sitt ämne", exempelvis i Reiki healing eller i Sera-healing.

Utbildningsbakgrund varierar väldigt mycket. Oftast kombinerar man självstudier med att gå korta utbildningar (t.ex helg- eller kvällskurser) hos privata utbildningsanordnare.

Nyttiga länkar
www.vegetariskadagen.n.nu - inspiration och fakta om att äta vegetariskt;
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>

Visste du att...?
Fram till början på 1900-talet användes både honung och socker flitigt som... medicin. De användes i vården av sjuka både i skolmedicin och inom folklig läkekonst: vid förkylning, katarrer, halsinfektioner och på svåra sår. Källa: Nordiska museet.

3 liknande yrke(n)