Inköpare

Inköpare

Som inköpare arbetar du med att köpa in varor eller tjänster. För att trivas i rollen som inköpare är det viktigt att ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna ta egna initiativ. I arbetet ingår många kontakter med människor och organisationer.

Yrket passar dig som är kommunikativ, utådriktad och har en analytisk ådra, trivs med att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta, både externt och internt, är strukturerad och noggrann samt har förmågan att se saker ur olika perspektiv. Affärsmässighet, drivkraft och förmåga att se möjligheter krävs också för att Iyckas med de arbetsuppgifter som inköpare har.

Inköpare måste behärska samtliga steg i inköpsprocessen och ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop och upprättande av inköpskalkyler. På många arbetspIatser krävs det även att aktivt kunna bistå olika ledande befattningshavare i industriföretag, tjänsteproducerande företag och offentlig förvaltning inom leverantörsutveckling, inköpsplanering och utveckling, strategiskt inköpsarbete och affärsförhandlingar. Kort sagt – yrkesrollen som inköpare bjuder på många utmaningar!

Som inköpare kan du jobba inom diverse olika branscher och innehåII i arbetsuppgifter varierar, beroende på bransch och arbetspIats. Som inköpare kan man speciaIisera sig i t.ex affärsjuridiska frågor, upphandling av tjänster inom fastighetsförvaltning, upphandIingar inom offentIig sektor och/eIIer i strategiskt inköp. 
Det är inte ovanligt att man ansvarar för flera olika områden samtidigt, t.ex kan man jobba som "produktions- och inköpsansvarig".

Kika gärna på andra yrkespresentationer som t.ex Produktionstekniker>>, Produktionsledare>> och UpphandIare>>.

Se också gärna en kort videofiIm om Inköpare på Trafikverket - här>> 

Utbildning

Bra grundIäggande utbildning finns inom gymnasieskolan på flera olika program, bland annat på Ekonomiprogrammet och på Handels- och administrationsprogrammet.
Relevanta eftergymnasiala utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Nyttiga länkar
www.fmv.se/sv/Jobba-hos-oss - möt en strategisk inköpare på FMV (Försvarets Materielverk);

2 liknande yrke(n)