Mätningsingenjör och mätningstekniker

Mätningsingenjör och mätningstekniker

Om du tycker om att arbeta med siffror, ha datorn som hjälpmedel och en växling mellan sysslor inomhus och utomhus, så kanske mätningsingenjör eller mätningstekniker är yrket för dig!

Mätningsingenjörer och mätningstekniker utför mätningar i många olika sammanhang.
Kanske ska ett nytt bostadsområde eller en ny väg byggas. Kanske behövs en ny och bättre karta över ett område. Om två markägare är oense om var gränsen mellan ägorna går kan mätningsingenjören/mätningsteknikern göra en noggrann uppmätning och gränsdragning.
Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.
 
Yrkesporträtt
Möt Sara >> som är en Mätningstekniker;
Möt Henrik>> som via praktik inom en yh-utbildning fick jobb som Geodetisk mätningstekniker.

Utbildning

Till mätningsingenjör utbildar man sig i Sverige - på högskola/universitet.
Utbildning till mätningstekniker kan finnas inom Yrkeshögskola.
 

3 liknande yrke(n)