Motorman/matros på frigående färjor

Motorman/matros på frigående färjor

För att kunna arbeta som motorman/matros på frigående färjor behöver du behörighet = minst maskinistexamen/maskinbefäl klass VIII-examen. Du ska ha minst 18 månaders sjöpraktik på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram för matros/motorman, Crowdutbildning samt giltigt fyraårigt läkarintyg avseende syn- och hörselförmåga*). Ytterligare behörigheter/utbildningar maskinkompetens och AMOS är meriterande.

Minimiålder är 20 år i samtliga befälhavartjänster.
Kunskaper i AMOS är meriterande i samtliga befattningar.


*) Enligt mönstringslag 1993:929, SJÖFS 1983:63 18-19 §§

För mer information:
Handlar det om att arbeta på vägfärjor så är det Trafikverket man vänder sig tiII för information.
Är det kryssningsfärjor, är det Sjöfartshögskolan man kontaktar för mer information.

Du som är intresserad av det här yrket kanske också vill se flera yrkespresentationer - se gärna information om de andra "Sjöyrken">>