Protetikern

Protetikern

Protetikern -är en Specialisttandläkare>> som planerar och utför komplicerade lagningar med kronor, broar och olika sorters tandproteser. Och de komplicerade behandlingarna görs också ofta i kombination med implantat. Det är ganska vanligt att "vanliga" tandläkare använder en protetiker för att få en "second opinion", det vill säga för konsultation. Protetikern agerar i de fallen som expert-konsult.

För att bli protetikern, måste man först bli legitimerad tandläkare och vidareutbilda sig till Specialtandläkare efteråt.