Sjöyrken

Sjöyrken

Skandinaviskt sjöfolk (sjömän*), och speciellt svenskt, håller överlag väldigt hög standard och kvalitet mycket tack vare att Sverige implementerar kvalitativa och högre satta standarder och krav än vad det internationellt rekommenderas (se info på IMO>>>).
_____________
*I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss ofta för "sjömän".

För närvarande presenterar vi på Framtid.se föIjande de så kallade "Sjöyrken":

Sjöingenjör>>, Styrman/båt>>, Sjökapten>>

Sjöintendent>>, Skärgårdskapten>>, Fartygsbefäl>>

Tekniskt befäl>>, Fartygsingenjör>>, Fartygselektriker>>

Maskinpersonal>>, Matros>>, Befälhavare på färjor>>

Motorman på färjor>>, Båtman>>, Lots>>

 Övergripande information om Sjöyrken:


Att tänka på:
- För arbetet till sjöss ska man besitta goda språkkunskaper, och framförallt i engelska, därför att arbetsspråket till sjöss är just engelska.

- Även om man är borta längre perioder hemifrån, har man nu, i modern tid, väldigt bra kommunikations möjligheter med familj och vänner iland (t.ex via Skype).

- Arbetsmiljö ombord på ett fartyg är speciell på flera sätt. På bryggan kan det vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Den som sköter navigeringen har ett stort ansvar och i hårt väder med dålig sikt är det mycket pressande att navigera ett fartyg genom trånga passager. Nere på däck och i lastrummet vibrerar och bullrar det. Särskilt bullrigt och dålig luft är det på bildäck. 

- Läkarintyg krävs:
Iäkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år. 

För mer information kan man besöka följande hemsidor:

Arbetsförmedlingen Sjöfart>>

SjöbefäIsföreningen>>

Sjöfatsforum & Maritime Forum>>

Sjöfartsverket>>
samt
SUI, Sjöfartens utbildningsinstitut>>

Transportstyrelsens sida: Sjöfarts behorighetsguide>>

IMO, Internationell Maritime Organisation>>

UtbiIdningar inom Sjöfart:
se MarinteknikutbiIdning på gymnasiet>>
och SjöfartsutbiIdning på gymnasiet>>
www.sjomansskolan.se 
www.ha.ax - Sjöfartsakademin vid Högskolan på Åland;
www.chalmersprofessional.se

Se också en ca 2,5 minuters lång film där fem studerande vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet berättar om vad som de alltid tar med sig ut på sjön - här>> är snabblänk till den filmen.

13 liknande yrke(n)