Sjukgymnast / Fysioterapeut

Sjukgymnast / Fysioterapeut

Den 1 januari 2014 ändrades yrkestiteln från sjukgymnast till fysioterapeut.

Som fysioterapeut, som i Sverige är ett av de så kallade Legitimationsyrken>>, jobbar du både med att förebygga att människor blir sjuka och med att behandla smärta och olika problem som patienter har med att röra sig eller med att fungera på andra sätt. Dina patienter kan till exempel ha ont i ryggen, ha svaga muskler, vara stela, ha dålig kondition eller andningsbesvär. Arbetet sker i nära samarbete med läkare och ofta också med arbetsterapeuter. Ibland arbetar du också med idrottsmän.

Merparten av landets fysioterapeuter är offentligt anställda. Det innebär att de arbetar vid landstingens och kommunernas slutna och öppna vård, habilitering, rehabiliterings- och omsorgsverksamhet.

En del av kåren arbetar i privata företag, exempelvis inom företagshälsovård, friskvård eller på en privat mottagning. Varför blir man en fysioterapeut? - svar på den fråga ges i en kort videofilm (längd 3 min 20 sek) som du kan se här>>.

Utbildning

fysioterapeuter utbildas på fysioterapeutprogrammet inom universitet/högskola. Utbildningen omfattar tre års studier och leder till fysioterapeut- och kandidatexamen. Socialstyrelsen utfärdar legitimation till examinerade fysioterapeuter och yrkestiteln är skyddad.

Man kan också gå vidare och ta magister/masterexamen i sjukgymnastik. Då läser man ytterligare ett år.

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund utfärdar specialistkompetens i sjukgymnastik inom 16 olika områden, läs mer under rubriken Arbete. För specialistkompetens krävs magisterexamen med fördjupningsarbete inom specialiteten, minst två års yrkeserfarenhet som legitimerad sjukgymnast och klinisk utbildning med handledning i tre år.

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

1 liknande yrke(n)