Styrelseproffs

Styrelseproffs

En styrelse förväntas föra bolaget framåt och valberedningarna i styrelser försöker hitta passande personer som kan förväntas leva upp til det och erbjuder dem en plats i Styrelsen. Man kan bli legitimerad styrelseledamot genom att t.ex gå ett årslånga utbildning på Styrelsekraften, där lämpliga kvinnor utbildas i styrelsearbete.