Värmemontör

Värmemontör

B-körkort (för personbi) kan stäIIas som ett av kraven för att få anstälIning som värmemontör. Andra vanligt förekommande krav är tekniskt intresse och tekniskt yrkesutbildning på lägst gymnasial nivå.

Se gärna andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Utbildning

Bra grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskoIans yrkesprogram. Motsvarande utbildningar för vuxna kan finnas inom komvux och som arbetsmarknadsutbildningar (i Arbetsförmedlingens regí). Påbyggnadsutbildningar kan finnas inom yrkeshögskoIa.
Det är fördelaktigt att ha en teknisk utbildning på lägst gymnasial nivå men man kan också bli upplärd på arbetsplatsen av en mer erfaren koIIega, även om man saknar teknisk gymnasial utbildning.

3 liknande yrke(n)