Vindkraftstekniker offshore

Vindkraftstekniker offshore

Vindkraftstekniker som speciaIiserar sig på havsbaserad vindkraft kaIIas för Vindkrafttekniker "offshore".

De har möjligheterna att arbeta i en viktig och spännande bransch och bidra till utveckling av metoder för långsiktigt miljövänlig energiproduktion.

Som vindkraftstekniker-offshore kan man arbeta på ett av de företag som anställer personer med spetskompetens i vindkraftsektorn och bred kunskap inom områdena "drift, service och underhållsteknik", exempelvis på ett av följande företag: Samkraft AB, Alectron AB, EON Vind Sverige AB, Gamesa Wind Sweden AB, Vestas Northern Europé, Industriprodukter AB, Siemens Sverige AB eller inom Föreningen Underhållsteknik, UTEK.

Här >>> finns en snabbIänk tiII vägledning om miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på Naturvårdsverkets hemsida.

Utbildning

UtbiIdningar tiII vindkraftstekniker kan finnas inom YrkeshögskoIan.
Bra förberedande grundläggande utbildning finns på gymnasieskolan, i första hand på El- och energiprogrammet, på inriktningen Energiteknik>>.
Motsvarande förberedande utbildning för vuxna kan finnas inom komvux, vuxenutbildningen.

Visste du att...?
EU-kommissionen räknar med att vindkraften kommer att stå för minst 12 procent av all el i Europa år 2020. Källa: www.natverketforvindbruk.se.

Nyttiga länkar
http://cvi.se - Centrum för Vindbruk;
www.natverketforvindbruk.se

3 liknande yrke(n)