Yrken inom Försvarsmakten

Yrken inom Försvarsmakten

Det finns många olika yrken inom den svenska Försvarsmakten (vanlig förkortning för Försvarsmakten är FM).

År 2026 får Sverige en ny medborgare. Det enda vi vet är att hon kommer att få personnummer 20261031-7584. Men oavsett vem hon blir, kommer Försvarsmakten att försvara hennes rätt att tycka, tänka och leva som hon själv vill. Se gärna en 45-sek lång film om FM "Du nya, du fria, oktober 2016" - här>> är snabblänk till filmen.

Det finns många olika arbetsuppgifter inom FM, exempelvis:
Skyttesoldag i hemvärnet - här>> är snabblänk till filmen (längd 3 min 10 sek), U-båts besättning - här>> är snabblänk till filmen (4 min 17 sek) eller Gruppchef - här>> är snabblänk till filmen (13 min 18 sek).

För närvarande presenterar vi följande yrken inom FM:
FIygtekniker inom Försvarsmakten>>
Väktare och soIdat>>
Röjdykare>>Militärpolis>>
Militärtolk>>Sambandsofficer>>Försvarsattaché>>
Stridspilot>>Soldat>>Transportflygpilot>>Yrkesofficer>>
Förrådsman>>Flygingenjör>>Officersyrken>>

Helikopterpilot inom Försvarsmakten>>

Är du nyfiken på att få reda på hur man övar en armé? - titta gärna på en videofilm>> (5 min 11 sek).

Om du är intresserad av att utbiIda dig för att kunna få arbete inom Försvarsmakten, kontakta gärna Försvarsmaktens rekryteringsIinje>>

Alla utbildningar* inom Försvarsmakten börjar med GMU, Grundläggande Militär utbildning. Längden på GMU varierar mellan 4 och 11 månader, beroende på vilket yrke inom försvarsmakten man vill senare skaffa sig. Av alla som i Sverige genomgår GMU (uppgift från mars 2017) är det ca 13% kvinnor.
_____________
* Det kan finnas undantag, t.ex Ansökan till pilotutbildningen inom Försvarsmakten kan eventuellt vara öppen även för personer utan militär bakgrund.

Även följande yrken kan på sätt och vis också höra till yrken inom Försvarsmakten:

Ytbärgare>>, Ballistiker>>

Ta gärna deI av info i en reportage Framtid inom Försvarsmakten? - här>>> och av blogginlägget Värnplikten är tillbaka!>> .