Veckans yrke v.37

Veckans yrke - Butikschef

Varje vecka presenterar vi ett nytt yrke! Det kan vara ett ovanligt yrke, ett yrke där det finns goda chanser till jobb eller kanske bara ett yrke som vi tycker verkar spännande!

Vill du ha ett jobb med varierande arbetsuppgifter inom handeln och samtidigt ha ett ekonomiskt ansvar för en butik?
Då kanske yrket Butikschef är något för dig!
 

 

Butikschefer kan jobba i många olika slags butiker och varuhus. Kläd-, livsmedels- och järnaffärer är bara några exempel. De kan antingen själva äga butiken eller driva den som en del av en kedja, som ägs av ett stort företag. En annan affärsform är så kallad franchising, vilket innebär att butikschefen får betala för att använda en känd affärsidé och ett koncept för hur butiken ska se ut. McDonalds, Body Shop och Seven Eleven är exempel på butikskedjor som erbjuder denna affärsform.

Som butikschef har man det ekonomiska ansvaret för företaget, vilket innebär att göra budget och följa upp att den stämmer. Att göra budget innebär bland annat att man planerar vilka kostnader butiken får ha och hur mycket som ska säljas under en viss tid.

Butikschefer sköter också personalfrågor, vilket kräver att de är bra ledare och kan entusiasmera sin personal. De ska till exempel tillsammans med personalen lägga upp arbetsschema och utforma en bra arbetsorganisation. Butikschefen eller handlaren är också den som ansvarar för utformningen av butiken och planerar och genomför lokala annons- och reklamkampanjer.

Inköp, försäljning och lagerhållning är andra ansvarsområden för butikschefer. I ett större företag kan butikschefer överlåta vissa av dessa uppgifter till sina anställda.

Allt försäljningsarbete handlar om kundkontakter och det är därför viktigt för butikschefer att vara försäljnings- och serviceinriktade samt intresserade av att stå till tjänst med råd och upplysningar. De träffar dagligen nya människor. Kontakterna med kunderna och leverantörerna är betydelsefulla.

Utbildning

Kunskapskraven ökar inom detaljhandeln. För butikschefer är det viktigt att ha ordentliga kunskaper i ekonomi, till exempel bokföring och budgetering för att klara att sköta ekonomin i sina butiker. De bör också ha kunskaper i marknadsföring och i hur man leder ett företag. Det är en stor fördel att ha gått kurser i ledarskap.

Grundutbildning för handeln finns på det treåriga Handels- och administrationsprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning Handel och service. Påbyggnadsutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

De senaste åren har det skett många nyetableringar av varuhus och kedjor, framför allt inom partihandeln. I denna omstruktureringsprocess pressas de mindre enheterna successivt ut från marknaden. Det finns en tendens till uppdelning av arbetsmarknaden i en del för kvalificerade försäljare och en annan där kraven på erfarenhet och specialkompetens är lägre. Konsekvensen blir bland annat att efterfrågan på kvalificerade säljare och vissa mellanchefer blir relativt sett större. Samtidigt är försäljare inom fackhandeln ett vanligt ingångsyrke och det finns många arbetssökande inom yrket. Konkurrensen om de lediga jobben kommer även fortsättningsvis vara mycket stor.

 

Är Butikschef inget yrke för dig? Ingen fara - Här kan du hitta hundratals andra yrken som kanske passar dig bättre!

Arkiv veckans yrke
år 2016
v.33 UX-designer
v.34 Lantmästare
v.35 Copywriter
v.36 Rekryterare