Folkhögskola

Folkhögskola

Folkhögskolan uppstod i Sverige på 1800-talet och tanken var att ge svenskar som saknade utbildning en chans att skaffa en. Idag finns det 150 folkhögskolor i landet, med egna profiler. De flesta är knutna till folkrörelser och ideella organisationer, och resten drivs av landsting eller regioner.

Speciellt för folkhögskolan är den pedagogiska miljön, med studier i grupp och ämnesövergripande undervisning. Många folkhögskolor kan erbjuda boende på internat.

Till de allmänna kurserna finns inga speciella inträdeskrav. Till de mer specialiserade kurserna ställs det ibland krav på erfarenhet eller arbetsprov. De allmänna kurserna kan ge behörighet till högskolestudier.

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem, och ger ett samlat studieomdöme över en helårskurs. På de särskilda kurserna får man ett intyg efter fullgjord kurs.

Om åldersgränser vid ansökan till olika typer av utbildningar på folkhögskolor var god läs på www.folkhogskola.nu